Zagreb

Uspinjača

Između ulice Josipa Eugena Tomića i podno kule Lotršćak, na Strossmayerovom šetalištu nalazi se zanimljivo javno prometalo, danas jedna od većih turističkih zanimljivosti Zagreba, zaštićeni spomenik tehničke kulture, uspinjača. Od izgradnje pa do danas nije zabilježen niti jedan slučaj ozljede putnika iako su ranije, puno ranije, na parnom pogonu zastoji bili česti. Tako da se uspinjača sa ponosom hvali kao najsigurnije javno prometalo. Nakon što je puštena u promet 8. listopad 1890., uspinjača je omogućila brzu vezu između sve većeg Donjeg grada i staroga, Gornjeg grada, koji je u to doba bio središte svih bitnih događanja. Prva velika modernizacija događala se od 1929. do 1934. Tada su prvi vagoni sa pregradom za putnike I i II razreda zamijenjeni ovima koje vidimo danas bez pregrade i sa povećanim ostakljenim površinama. Također je parni pogon zamijenjen električnim i to je više manje ono što vidimo u naše vrijeme.
Trasa je dugačka 66 metara i to je najkraća žična željeznica na svijetu namijenjena javnom prijevozu.
Danas iako je prvenstveno namjenjena turistima još uvjek ima svoje mjesto u javnom prometu grada Zagreba. Jedan od najljepših panoramskih pogleda na Donji grad upravo je sa gornje stanice uspinjače. Za one koji žele još bolji pogled na samo desetak metara dalje nalazi se kula Lotršćak sa poznatim zagrebačkim topom koji svaki dan pucnjem označava podne. Priča o toj kuli i topu je zasebna tema pa toliko za sada. VK

About the author

Vladimir Kinđerski

Add Comment

Click here to post a comment