Tag - riblje delicije

Crtice

Ploveći restoran

Makarski Jadran je brod restoran specijaliziran za riblje specijalitete. Plovi akvatorijem Makarske rivijere, fotografija je snimljena u Jelsi na otoku Hvaru...