Impressum

ADRIATIC STAR PRESS d.o.o.e.l

Skopje, Nikole Vrapčarova 2
Makedonija
EMBS: 7281773

Transakcijski račun: 370001100236011 otvoren kod Eurostandard Banka AD Skopje

Glavni urednik:
Vladimir Kindjerski
vkindjerski@adriaticstar.press

Marketing:
Nike Komnenić, bacc. turističkog menadžmenta
marketing@adriaticstar.press

Sva prava pridržana.

Svi poslani materijali, fotografije, videouraci, tekstovi i drugi slični materijali, odnosno drugi autorski radovi (u daljnjem tekstu: Materijali) mogu, ali ne moraju biti objavljeni.
Pošiljatelji materijala prihvaćaju da za poslane materijale neće biti isplaćen nikakav honorar. Sve osobe koje nam pošalju materijal, jamče pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da isti predstavlja isključivo njihovo vlasništvo te da na isti polažu autorska prava.
Portal poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih. Pravila korištenja svih naših portala i servisa su definirana u uvjetima korištenja. Kršenje uvjeta korištenja možete prijaviti na e-mail adresu: info@adriaticstar.press

Za sve upite vezane uz Generalnu uredbu o zaštiti osobnih podataka (GDPR) obratite nam se na mail info@adriaticstar.press